แก้ปัญหาเข้าเกมส์แล้วเด้ง

ธีแก้ปัญหาสำหรับคนเล่นไม่ได้ เกิดอาการเด้ง
ขึ้นมาว่า Cabal online has stopped working
แก้ตานนี้ ...

สำหรับ Windows XP Vista
1. คลิกขวาที่ไฟล์ cabalmain.exe เลือก Properties
2. เลือก แทบ Compatibility
3. ติกเครื่องหมายถูกตรงคำว่า Run this program incompatibility mode for:
4. หลังจากติกถูกแล้ว ให้เลือกเป็น Windows NT หรือ Windows 2000
5. กด OK 
6. เข้าเกมส์ที่ CABAL.exe ตามปกติ
สำหรับ Windows 7 หรือ Windows 8 Windows 8.1 Windows 10
ให้ตั้งค่า ก่อน
1. คลิกขวาที่ไฟล์ cabalmain.exe เลือก Properties
2. เลือก แทบ Compatibility
3. ติกเครื่องหมายถูกตรงคำว่า Run this program incompatibility mode for:
4. หลังจากติกถูกแล้ว ให้เลือกเป็น Windows XP (Service Pack 3)
5. กด OK 
6. เข้าเกมส์ที่ CABAL.exe ตามปกติ